برندگان جشنواره تبلیغات کن (بخش اول) Edeka

http://blog.graphmedia.ir/wp-content/uploads/2018/10/video-480.mp4 در بخش کمپین های تبلیغاتی شبکه اجتماعی و اینفلوئنسرها Social Media and Influencers یکی از برندگان فروشگاه زنجیره ای آلمانی ادکا Edeka بود که یک کمپین خلاقانه و پرسرو صدا بر ضد تبعیض نژادی و بیگانه...